Teambuilding

Arbetsgrupper och improvisationsgrupper har mycket gemensamt. För att fungera väl kräver de god kommunikation, lyhördhet och kreativitet. I prestationslösa och lekfulla former får ni lära er de värdefulla verktyg vi improvisatörer använder för att lyckas med att nå ett effektivt samarbete där alla idéer tas om hand

Genom kommunikation– och samarbetsövningar tränar vi vår förmåga att bejaka varandras och våra egna idéer. Istället för att låta idéer konkurrera med varandra tränar vi på att låta dem stötta och utveckla varandra. Vi arbetar med stor lyhördhet och anpassar övningarna efter vart gruppen är i sin grupprocess. Målet är att hjälpa gruppen att bli effektiv och välfungerande – och ha roligt! Alla grupper är olika, men samtliga drar nytta av ökad trygghet, individernas ökade självförtroende och att ha skrattat gott tillsammans.

Stärk sammanhållningen

Vill ni tighta ihop gruppen och öka upplevelsen av sammanhållning? Då är improvisationsteater det perfekta verktyget för er. Vi använder övningar som utveklar tilliten i gruppen, ni får även prova att samarbeta på nya sätt. Måste man säga nej till en idé man inte gillar? Vad händer om man istället bygger vidare på den? Kan den förvandlas till någonting större än någon av er från början hade kunnat föreställa sig?


Temaworkshop

Vill ni arbeta med en speciell fråga inom er grupp? Samarbete, konflikthantering, kommunikation, ledarskap, hälsa eller något annat? Vi anpassar våra workshops efter era önskemål. Vårt mål är att ni efter att ha spenderat tid med oss ska ha större förståelse för ert ämne, och genom att ha arbetat med det från nya infallsvinklar även fått nya idéer till fortsatta diskussioner.
 

Varför teambuilding?

En välfungerande grupp är en grupp där deltagarna känner sig trygga med att uttrycka sina idéer, förstår sina uppgifter, vet hur de ska utföra dem och känner meningsfullhet med gruppens mål. En god gruppetablering är grundläggande för en välfungerande grupp. Varje gång en ny deltagare kliver in i gruppen, hoppar gruppen ett steg bakåt. Så oavsett om ni är en ny eller redan etablerad grupp är teambuilding mycket värdefullt.

Stäng meny

Håll koll på oss!

Skriv upp dig för vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna direkt till din mail.