teambuilding

“Dagens anställda, på alla nivåer, spenderar 50% mer tid med att samarbeta än de gjorde för 20 år sedan. Att anställa begåvade individer räcker inte. De måste kunna arbeta väl tillsammans.” Amy C. Edmondson. The Fearless Organization.

Den främsta gemensamma nämnaren mellan effektiva, välfungerande grupper är inte hur duktiga deltagarna i gruppen är, eller deras individuella egenskaper och förmågor. Det är istället nivån av psykologisk trygghet, dvs i hur stor grad gruppmedlemmarna tror att de kan uttrycka idéer, tankar och känslor utan att det får en negativ effekt på ens självbild, status eller karriär.

I en grupp med hög psykologisk trygghet är individerna övertygade om att gruppen vill och förväntar sig att de ska uttrycka sina idéer, frågor och funderingar. Individerna vågar uttrycka sig eftersom att de vet att det är vad gruppen förväntar sig och att effekten inte kommer att bli att deras självkänsla, självbild eller karriär riskeras.

Improvisationsteater är det perfekta verktyget för att uppnå psykologisk trygghet

Hos oss får ni under professionell ledning samarbeta på ett prestationslöst och stimulerande sätt. Övningarna hjälper er att tillsammans bygga upp tillit och samhörighet. Gruppen blir tryggare och dess individer vågar vara mer öppna med sina styrkor och svagheter, såväl som sina idéer, och viktigast av allt – våga riskera att göra misstag.

Ni får under lustfyllda former tillsammans reflektera över rädslan för att misslyckas och hur den tar sig uttryck.

Genom kommunikation– och samarbetsövningar tränar vi vår förmåga att bemöta och bejaka varandras och våra egna idéer – oavsett vad vi tycker om dem. Istället för att låta idéer konkurrera tränar vi på att låta dem stötta och utveckla varandra. Vi arbetar med stor lyhördhet och anpassar övningarna efter vart gruppen är i sin grupprocess. Målet är att höja gruppens nivå av psykologisk trygghet, öka gruppens sammanhållning och skapa en större känsla av sammanhang.

Alla grupper är olika, men samtliga drar nytta av ökad trygghet, ökat självförtroende och att ha skrattat gott tillsammans.

Våra workshops kan ses antingen som tre färdiga produkter
eller tre upplägg som går att kombinera och anpassa efter era behov.

Man hör ofta fraser som “Bli mer innovativ!” eller “Tänk utanför boxen!” De låter bra – men hur gör man egentligen? Hur hittar vi till den där platsen där vi kan vara kreativa, där idéer får födas ur inspiration och utvecklas med entusiasm? Vad behöver vi för att känna att vi kan säga vad som helst utan att bli bedömda och utvärderade?

Genom praktiska, prestationslösa övningar skapar vi tillsammans en trygg plats i vilken vår kreativitet har förutsättningarna blomstra. Vi jobbar med bl.a. aktivt lyssnande, produktivt risktagande och samarbetsövningar i både mindre grupper och helgrupp.

Genom praktiska övningar varvat med reflektion undersöker vi hur vi kommunicerar med varandra. Hur tar vi egentligen emot idéer från någon annan? Skulle en idé som inte tilltalar dig kunna utvecklas till någonting som tilltalar dig? Hur kan vi i så fall extrahera värdet ur en till synes vag idé och utveckla den till någonting konkret och kraftfullt?

I denna workshop får ni öva på att släppa kontrollen, bejaka varandras idéer och undersöka vad det innebär att stötta varandra fullt ut. Ni får skratta tillsammans samtidigt som ni utforskar er kreativitet och stärker gruppens laganda.

Ni väljer ett ämne och vi skräddarsyr en workshop som hjälper er att ta er an ämnet på ett interaktivt, lustfyllt och givande sätt. Vi använder oss av praktiska övningar, hela tiden varvade med kontinuerliga reflektioner. Ni lämnar workshopen med en ökad förståelse för ämnet och varandra, samt med konkreta verktyg för hur ni ska ta er vidare tillsammans.

Exempel på teman:

  • Samarbete
  • Social hållbarhet
  • Ledarskap
  • Roller och ansvar
  • Tala inför folk
Intressanta siffror

En amerikansk gallupundersökning visade 2017 att endast 3 av 10 anställda anser att deras åsikter räknas på deras arbetsplats. Undersökningen beräknade att en höjning till 6 av 10 skulle innebära följande:

1 %
lägre omsättning
1 %
färre säkerhetsincidenter
1 %
högre produktivitet
Stäng meny

Håll koll på oss!

Skriv upp dig för vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna direkt till din mail.